Novosti

Hrvatska liječnička komora i ALFATEC Group d.o.o. potpisali ugovor za izgradnju Komorinog integriranog informacijskog sustava (KIIS)

Hrvatska liječnička komora i tvrtka ALFATEC Group d.o.o. ugovorili su izgradnju Komorinog integriranog informacijskog sustava (KIIS) koji će bitno unaprijediti i učiniti transparentnim rad stručnih službi Komore. ALFATEC Group će izgradnjom KIIS-a omogućiti Komori da ostvari osnovnu pretpostavku za postizanje svog krajnjeg cilja, a to je transformacija sadašnje Komore u e-HLK. e-HLK sustavom će se postići da informacijski sustavi HLK budu referentni izvor informacija o liječnicima u Republici Hrvatskoj i na taj način dodatno unaprijediti hrvatski zdravstveni sustav.

Za pročitati više o tome kliknite na donji link:
Hrvatska liječnička komora i ALFATEC Group d.o.o. potpisali ugovor za izgradnju Komorinog integriranog informacijskog sustava (KIIS)

Top