Akademska inicijativa

ALFATEC Group aktivno, već duži niz godina, podržava visokoobrazovne institucije u Hrvatskoj prilikom njihovog procesa edukacije koji se odnosi na primjenu stečenih znanja u obrazovnom programu kroz korištenje vodećih svjetskih tehnologija. Uz asistenciju iskusnih stručnjaka ALFATEC Group, koji su svoje znanje stekli tijekom niza godina na implementacijama tehnologija u različite poslovne organizacije koje dolaze iz različitih grana gospodarstva, studenti imaju prilike proširiti svoje teoretsko znanje i steći bolju perspektivu uvida u poslovne segmente kao što su planiranje, budžetiranje i menadžersko izvješćivanje te napredno upravljanje bazama podataka.

Suradnja je usmjerena na proširenje znanja pojedinaca, tj. studenata i njihovih profesora s jedne strane i na podizanje kolektivne razine poslovne svijesti o tome kako primjena tehnologija u gospodarstvu može direktno utjecati na poslovne performanse i profit poslovnih organizacija.

ALFATEC Group vjeruje da je doprinos široj poslovnoj zajednici u obliku ovakvog angažmana vrlo bitna odrednica koja osigurava razvoj znanja za specifične tehnologije i povećanje interesa za sama područja kojoj su takve tehnologije namijenjene. Dvosmjernom komunikacijom i angažmanom zainteresiranih strana zajednički se sudjeluje i aktivno djeluje u procesu povećanja konkurentnosti organizacija i gospodarstva u cjelini.

Iz studentske perspektive, može se očekivati stjecanje informacija i uvid u iskustva konzultanata ALFATEC Group na konkretnim projektima za pojedine tehnologije uz objašnjenje trenutne poslovne problematike i prezentaciju najbolje svjetske prakse za pojedina područja.

Iz perspektive ALFATEC Group, značajna je povratna informacija akademske zajednice u primjeni tehnologija i slijedom toga proaktivna prilagodba kako bi se ostvarile dugoročne koristi za sve zainteresirane strane u obliku kvalitetnijeg razumijevanja koncepata i funkcionalnosti tehnologije u navedenim segmentima.

Top