Informix novosti

Objavljena nova verzija IBM Informix servera v12.10 (Centaurus)

IBM has officially released a new version of Informix V12, known under the working name of Centaurus.
This version brings a lot of new functionality, of which the most significant are below.Poboljšana kontrola nad prikazom null vrijednosti u rezultatima upita

U upitu je moguće odrediti hoće li se null vrijednosti pokazati na početku ili kraju rezultata
Prije:

SELECT
  email
FROM
  contact
ORDER BY
  email  DESC;
SELECT
  email
FROM
  contact
ORDER BY
  email ASC;
(null vrijednosti su na kraju rezultata) (null vrijednosti su na početku rezultata)

Sada:

SELECT
  email
FROM
  contact
ORDER BY
  email DESC/ASC NULLS LAST
SELECT
  email
FROM
  contact
ORDER BY
  email  DESC/ASC NULLS FIRST
(null vrijednosti su na kraju rezultata) (null vrijednosti su na početku rezultata)

Uveden je CASE izraz u SPL

Unutar SPL-a sada je moguće koristiti CASE izraz:

CREATE PROCEDURE case_proc( ) 
 RETURNING CHAR(1); 
  DEFINE grade CHAR(1); 
  LET grade = 'D'; 
  CASE grade 
    WHEN 'A' THEN LET grade = 'a'; 
    WHEN 'B' THEN LET grade = 'b'; 
    WHEN 'C' THEN LET grade = 'c'; 
    WHEN NULL THEN LET grade = 'z'; 
    ELSE LET grade = 'd'; 
  END CASE; 
 RETURN grade; 
END PROCEDURE;

INTERSECT i MINUS operatori

Uvedeni su novi operatori za kombiniranje rezultata upita:

INTERSECT vraća distinct vrijednosti koje se nalaze u rezultatima oba upita:

SELECT col1 FROM t1 INTERSECT SELECT col1 FROM t2;

MINUS/EXCEPT  vraća samo distinct vrijednosti iz prvog upita koje se ne nalaze u rezultatima drugog upita:

SELECT col1 FROM t1 MINUS SELECT col1 FROM t2;
SELECT col1 FROM t1 EXCEPT SELECT col1 FROM t2;

Upiti nad distribuiranim bazama podataka

Informix-u 12.10 donosi novi koncept nazvan regija. Regija je podskup čvorova (nod-ova) unutar grid-a. Mapiranje tih čvorova u potpunosti je proizvoljno, bez ograničenja na broj regija unutar grid-a i svaki čvor može biti član više regija.
Sada je moguće definirati upite koji će se „protezati“ preko više čvorova, a koji će automatski biti pretvoreni u UNION ili UNION ALL upite koji spajaju čvorove unutar grid-a. Čvorovi takvog upita su grid-ovi ili regije unutar grid-a.

Kompresija, „repacking“, i „shrinking“ B-tree index-a

Omogućena ja kompresija kroz SQL administracijski API ili pomoću CREATE INDEX izraza.

CREATE UNIQUE INDEX cust3_ix ON customer (address) COMPRESSED;

Također omogućen je i „repack“ te „shrink“ b-tree index-a kroz administracijski API/OAT

Kompresija blob-ova u dbspace-ovima

Moguća je kompresija TEXT i BYTE tipova podataka kroz OAT ili preko administracijskog API-ja

Olakšana administracija IBM Informix database servera

Uveden je AUTO_TUNE konfiguracijski parametar  koji kada je uključen omogućuje automatsko podešavanje
konfiguracijskih parametara koji se ne nalaze u onconfig konfiguracijskoj datoteci
Parametri koje AUTO_TUNE podešava ako se ne nalaze u onconfig datoteci:

 • AUTO_AIOVPS
 • AUTO_CKPTS
 • AUTO_LRU_TUNING
 • AUTO_READAHEAD
 • AUTO_REPREPARE
 • AUTO_STAT_MODE

Novi storage manager: IBM Informix Primary Storage Manager i automatski backup-i sa ON-Bar alatom

 • Zamjena za  IBM Informix Storage Manager (ISM)
 • Lakši za održavanje i upotrebu
 • Onsmsync komandi su dodane nove mogućnosti za rad Primary Storage Manager-om koje omogućuju lakši eksport i import backup-a na udaljenim serverima

Kroz OAT je sada moguće konfigurirati automatske backup-e i sa novim storage manager-om.
Više o IPSM-u možete pročitati na stranicama adria-iug udruge.

Promjena konfiguracijskih parametara

Sada je moguć eksport, import i izmjena grupa konfiguracijskih parametara. Onmode –we radi eksport trenutne konfiguracije u datoteku, tu datoteku možemo mijenjati i nakon toga importirati pomoću onmode –wi komande. Onmode –wi će prilikom im porta modificirati sve parametre koji su izmijenjeni a moguće ih je mijenjati.
Trenutnu aktivnu konfiguraciju moguće je vidjeti pomoću onstat –g cfg. Također onstat –g cfg diff ispisati će samo one parametre koji se razlikuju u memoriji i trenutnom konfiguracijskoj datoteci.

Propagiranje datoteka kroz grid

Moguće je kopirati datoteke na servere koji se nalaze u grid-u pomoću ifx_grid_copy() procedure.

EXECUTE PROCEDURE ifx_grid_copy("grid1", "tmp/myfile");

Kopira datoteku myfile na servere unutar grid1 grid-a.

Replikacija tablica bez primarnog kljuca ili ERKEY kolona

Do sada je tablica morala imati primarni ključ ili ERKEY kolone kako bi sudjelovala u replikaciji. Sada je moguće definirati kolone unutar jedinstvenog ključa kao ključ za replikaciju.

Replikacija time-series podataka

Time-series podatci sada se mogu replicirati pomoću enterprise replikaciju

Bolja kontrola nad HDR sinkronizacijom

Uvođenjem novog HDR_TXN_SCOPE konfiguracijskog parametra omogućena je bolja kontrola nad sinkronizacijom servera.

HDR_TXN_SCOPE=FULL_SYNC
HDR replikacija je potpuno sinkrona, transakcije na primarnom serveru ne mogu završiti bez potvrde da su iste završene na sekundarnom serveru.

HDR_TXN_SCOPE=NEAR_SYNC
HDR replikacija je skoro sinkrona, transakcije na primarnom serveru ne mogu završiti bez potvrde da su iste zaprimljene na sekundarnom serveru.

HDR_TXN_SCOPE=ASYNC
HDR replikacija asinkrona, transakcije na primarnom serveru ne ovise o sekundarnom serveru.

Automatsko brisanje zastarjelih time-series podataka

Moguće je definirati način na koji će se postupati sa „zastarjelim“ podatcima. Recimo da nam treba samo zadnjih godinu dana podataka. Sada se brisanje podataka može u potpunosti automatizirati. Sve aktivnosti oko brisanja starih podataka mogu se prebaciti na Informix.

Poboljšana dostupnost podatcima unutar time-series container-a

Od ove verzije koristi se row level locking prilikom pristupa time-series podatcima unutar container-a.

CREATE TABLE AS

Moguće je jednostavnije napraviti novu tablicu na osnovu rezultata upita:

CREATE TABLE ptab1
  AS
  SELECT t1col1, t1col2, t2col1 
   FROM tab1, tab2 
   WHERE t1col1 < 100 and t2col1 > 5;

Više o novim mogućnostima možete pročitati u sljedećem dokumentu.

Top