Gotova rješenja

Bankarstvo

Alfatec Business Intelligence/Data Warehouse (BI/DWH) sustav razvijen je kako bi zadovoljio potrebe bankarskih institucija za:

  Internim menadžerskim izvještavanjem
   Internim operativnim izvještavanjem
   Izvještavanjem prema matičnoj banci
   Izvještavanjem prema regulatornim tijelima (HNB, FINA i dr.)

Temeljen na modelu podataka koji uključuje “know-how” bankarskog poslovanja, razvijan tijekom godina rada na BI/DWH projektima u bankarskom sektoru,  bankama osiguravamo implementaciju dokazano pouzdanog, kvalitetnog i fleksibilnog bankarskog rješenja.

Arhitektura rješenja podrazumijeva uključivanje svih relevantnih izvora podataka u ETL (Extract Transform and Load) proces koji svakodnevno, u noćnim obradama,  puni Skladište podataka. Na taj način osigurava se dostupnost svih informacija potrebnih za analizu poslovanja  na početku radnog dana.

Naše BI/DWH rješenje za banke, poslovnim korisnicima pružiti će samostalnost u analizi podataka iz svih poslovnih područja, bez obzira na njihovo informatičko znanje i bez obzira na njihovo poznavanje izvora podataka. Ovakva jednostavnost korištenja omogućena je korištenjem bankarske poslovne terminologije prilikom kreiranja potrebnih mjera i dimenzija u Skladištu podataka.

Leasing

Alfatec Business Intelligence/Data Warehouse (BI/DWH) sustav razvijen je kako bi zadovoljio potrebe leasing kuća za:

  Internim menadžerskim izvještavanjem
  Internim operativnim izvještavanjem
  Izvještavanjem prema matičnom leasingu (centrali)
  Izvještavanjem prema regulatornim tijelima (HANFA, HNB i dr.)

Temeljen na modelu podataka koji uključuje “know-how” leasing poslovanja, razvijan tijekom godina rada na BI/DWH projektima u leasing sektoru, leasing kućama osiguravamo implementaciju dokazano pouzdanog, kvalitetnog i fleksibilnog leasing rješenja.

Arhitektura rješenja podrazumijeva uključivanje svih relevantnih izvora podataka u ETL (Extract Transform and Load) proces koji svakodnevno, u noćnim obradama, puni Skladište podataka. Na taj način osigurava se dostupnost svih informacija potrebnih za analizu poslovanja na početku radnog dana.

Naše BI/DWH rješenje za leasing kuće, poslovnim korisnicima pružiti će samostalnost u analizi podataka iz svih poslovnih područja, bez obzira na njihovo informatičko znanje i bez obzira na njihovo poznavanje izvora podataka. Ovakva jednostavnost korištenja omogućena je korištenjem leasing poslovne terminologije prilikom kreiranja potrebnih mjera i dimenzija u Skladištu podataka.

Maloprodaja

Alfatec Business Intelligence/Data Warehouse (BI/DWH) sustav razvijen je kako bi zadovoljio potrebe maloprodajnih organizacija za :

Internim menadžerskim izvještavanjem
   Internim operativnim izvještavanjem
   Analizu odnosa sa klijentima ( Customer Loylity Program )
   Analitičko upravljanje podacima o klijentima ( Analitički CRM )

Temeljen na modelu podataka koji uključuje “know-how” maloprodajnog  poslovanja, razvijan tijekom godina rada na BI/DWH projektima u maloprodajnom sektoru,  tvrtkama osiguravamo implementaciju dokazano pouzdanog, kvalitetnog i fleksibilnog rješenja za praćenje maloprodajnog poslovanje.

Naše BI/DWH rješenje za maloprodaju, poslovnim korisnicima pružiti će samostalnost u analizi podataka iz svih poslovnih područja, bez obzira na njihovo informatičko znanje i bez obzira na njihovo poznavanje izvora podataka. Ovakva jednostavnost korištenja omogućena je korištenjem bankarske poslovne terminologije prilikom kreiranja potrebnih mjera i dimenzija u Skladištu podataka.

Posebni naglasak stavljamo na dio rješenja koji se povezan sa analitikom i analitičkim upravljanjem podacima o klijentima (‘Client Intelligence’) koji služi kao podrška tvrtka koje se bave maloprodajom u ostvarivanju glavnog cilja u poslovanju s klijentima – povećanje zadovoljstva klijenata proizvodima i uslugama, a time i njihove lojalnosti Vašoj tvrtki. Analitički alati koji su integrirani u naše rješenje za podršku maloprodajnog poslovanja omogućuje da bolje upoznamo klijente, precizno utvrdimo njegove potrebe, želje i preferencije, predvidimo na koji način da ga zadržimo i ne dopustimo  konkurenciji da nam ga preotme.

Distribucija

Alfatec Business Intelligence/Data Warehouse (BI/DWH) sustav razvijen je kako bi zadovoljio potrebe distributerskih tvrtki za:

   Internim menadžerskim izvještavanjem
   Internim operativnim izvještavanjem
  Analizu odnosa sa klijentima ( Customer Loylity Program )
   Analitičko upravljanje podacima o klijentima ( Analitički CRM )

Temeljen na modelu podataka koji uključuje “know-how” distributerskog  poslovanja, razvijan tijekom godina rada na BI/DWH projektima u sektoru distribucije,  tvrtkama osiguravamo implementaciju dokazano pouzdanog, kvalitetnog i fleksibilnog rješenja za praćenje distributerskog poslovanja.

Naše BI/DWH rješenje za maloprodaju, poslovnim korisnicima pružiti će samostalnost u analizi podataka iz svih poslovnih područja, bez obzira na njihovo informatičko znanje i bez obzira na njihovo poznavanje izvora podataka. Ovakva jednostavnost korištenja omogućena je korištenjem bankarske poslovne terminologije prilikom kreiranja potrebnih mjera i dimenzija u Skladištu podataka.

Posebni naglasak stavljamo na dio rješenja koji se povezan sa analizom i analitičkim upravljanjem podacima o klijentima (‘Client Intelligence’) koji služi kao podrška tvrtkama koje se bave distribuciju u ostvarivanju glavnog cilja u poslovanju s klijentima – povećanje zadovoljstva klijenata proizvodima i uslugama, a time i njihove lojalnosti Vašoj tvrtki. Analitički alati koji su integrirani u naše rješenje za podršku maloprodajnog poslovanja omogućuje da bolje upoznamo klijente, precizno utvrdimo njegove potrebe, želje i preferencije, predvidimo na koji način da ga zadržimo i ne dopustimo  konkurenciji da nam ga preotme.

Proizvodnja

Alfatec Business Intelligence/Data Warehouse (BI/DWH) sustav poslovne inteligencije kreiran je na način da pruža pomoć u pronalaženju odgovora na postavljena pitanja proizvodnih poduzeća kroz sintezu i analizu svih elemenata poslovnog sustava i trendova. Omogućava pregled i istovremeni uvid u detaljne informacije kroz sve segmente poslovanja prikazane na jedinstvenom sučelju.

Glavna karakteristika BI/DWH sustava proizvodnje je objedinjavanje podataka iz različitih aplikacija / modula / sustava, kao što su: Glavna knjiga, Ulazni/Izlazni računi, Poslovni plan / KPI, Pogon – radno mjesto,  Sastavnica proizvoda, Tehnološki postupak, Nalog izrade / Radni nalog, Radne Operacije, Materijalni troškovi, Troškovi direktnog rada, Evidencija rada, Kadrovska evidencija,  Evidencija zastoja, Zatražnica, Predatnica, Otpremnica, Skladišta, Nabava, Održavanje, Alokacije troškova, Kalkulacija, Prodaja.

Moguće je praćenje aktivnosti pogona / odjela i gotovosti operacija u proizvodnji. Za to je potrebno osigurati podatke o gotovosti operacija u trenutku nastajanja ili na kraju smjene (gotovost količine na operaciji, utrošeno vrijeme rada (i za vremenski duže operacije), evidenciju grupnog rada na operaciji. Na ovaj se način dobiju: gotovost operacija, preostalo vrijeme izrade, gotovost proizvodnih elemenata (dijelova, sklopova, proizvoda, usluge) kao i ukupna gotovost radnog naloga, te učinkovitost rada zaposlenika, grupe radnih mjesta, radnih mjesta i pogona (ostvarenje normativa), praćenje nastalih troškova u svakome trenutku i po završetku radnih naloga. Pored izvješća o direktnim troškovima, modelom je moguće definirati raspodjelu indirektnih troškova. Ovime se troškovi neproizvodnih organizacijskih jedinica raspodjeljuju na proizvodna mjesta troškova odnosno na nositelje troškova (radne naloge).

Top