Izgradnja DWH/BI sustava

ALFATEC Group d.o.o. se dizajniranjem i  izgradnjom Business Intelligence/Data Warehouse sustava bavi od 1999. godine i prva smo tvrtka koja se tim područjem počela baviti na području Hrvatske i Adriatic regije. Danas iza sebe imamo 50-tak uspješnih projekata u raznim poslovnim granama – banke, mirovinski fondovi, leasing kuće, telekom operateri, državna uprava, maloprodajni lanci, hotelijerstvo, proizvodnja, duhanska industrija, itd. Naš tim stručnjaka i poslovna ekspertiza koju posjedujemo, daju nam za pravo da kažemo da je ALFATEC Group vodeća Business Intelligence/Data Warehouse kuća na području Hrvatske i Adriatic regije.

Neke od prednosti koje donose Business Intelligence/Data Warehouse sustavi su:

  integracija podataka iz svih postojećih izvora podataka (Poslovni sustavi i aplikacije, ERP sustavi,  HR aplikacije, CRM…)
  potpuna samostalnost poslovnih korisnika u izradi poslovnih analiza, izvještaja i dashboarda
  brzi dolazak do odgovora na poslovna pitanja (ad-hoc)
  praćenje povijesti podataka u vremenskoj dimenziji
  praćenje ključnih indikatora performansi (KPI)
  predefinirano izvještavanje
  konsolidacija podataka
  ‘čišćenje’ podataka
  prikaz informacija pomoću ‘Dashboard’-a
  itd…

Arhitektura Business Intelligence/Data Warehouse sustava

        
           

Modeliranje Business Intelligence/Data Warehouse sustava

Modeliranje Business Intelligence/Data Warehouse (BI/DWH) sustava je najvažniji segment i projektna faza u procesu njegove izgradnje. Kvalitetno izrađen model podataka osigurati će veliku analitičku moć budućeg sustava  i samim time osigurati kvalitetniju podršku poslovnom odlučivanju. Modeliranje samog BI/DWH sustava vrši se kako bi se analizirali i definirali podatkovni zahtjevi koji su potrebni kako bi se podržali poslovni procesi u organizaciji. Kao rezultat izrade modela Business Intelligence/Data Warehouse sustava korisnik dobiva dokumentaciju u Word i Excel formatu u kojima je jasno definirana struktura budućeg BI/DWH sustava u poslovnim terminima, dimenzijama, mjerama, njihovim opisima i definicijama, te međuodnosima. Sami dokumenti pisani su jezikom razumljivim poslovnim korisnicima.
Iz izrađenog modela jednoznačno slijedi i model DWH (korištenjem odgovarajućih pravila imenovanja objekata u bazi podataka) koji kao takav predstavlja osnovu za izradu ETL procedura.

ALFATEC Group posjeduje niz polu-gotovih modela podataka iz različitih poslovnih grana, kao npr.:

  Banke
  Mirovinski fondovi
  Leasing kuće
  Telekom operateri
  Maloprodaja i distribucija
  Veleprodaja i distribucija
  Proizvodnja
  Hotelijerstvo
  itd.

Primjenom polu-gotovih modela podataka za Business Intelligence/Data Warehouse sustave, našim korisnicima omogućujemo znatno bržu izgradnju Business Intelligence/Data Warehouse sustava kao i „know-how“ pojedine grane poslovanja.

ETL (eng. Extract Transform and Load)

ETL predstavlja niz procedura za izdvajanje (eng. Extract), transformaciju (eng. Transform) i punjenje (eng. Load) podataka iz izvorišnih sustava u Data Warehouse. Izrada ETL procedura u pravilu predstavlja najzahtjevniji dio Business Intelligence projekta u smislu angažmana ljudskih resursa – Business Intelligence konzultanata. Često se prilikom izrade ETL-a koriste ETL alati koji osiguravaju bržu ali i dugoročno prihvatljiviju  izvedbu ove faze Business Intelligence projekta. Prvenstveni razlog iz kojeg se koriste ETL alati leži u tome što se na taj način olakšava buduće održavanje, nadogradnja ali i dokumentiranje samog procesa.

ETL je moguće izvesti i ručnim putem, kreiranjem SQL, PL SQL ili sličnih procedura. Ovaj način u većini slučajeva  još uvijek predstavlja jeftiniju varijantu izrade ETL-a, prvenstveno zbog samih cijena ETL alata koja je u pravilu u direktnom odnosu s njihovim kvalitetama. ALFATEC Group u mogućnosti je podržati korisnika u svim modelima pristupa izrade ETL procedura, s obzirom da posjedujemo tim ljudi koji posjeduje znanje za rad sa svim vodećim ETL alatima, kao i znanje ručne izrade ETL procedura na svim skriptnim jezicima.  Naše poznavanje svih modela pristupa izrade ETL procedura rezultat je brojnih Business Intelligence/Data Warehouse projekata koje je naš tim konzultanata uspješno izveo tijekom zadnjih 12 godina bavljenja ovim područjem.

Čišćenje podataka (eng. Data Cleansing)

Čišćenje podataka je proces identifikacije nepotpunih, netočnih, nevažnih i sl. podataka, te njihove zamjene, modifikacije, brisanja i sl.,  iz baze podataka, pojedine tablice ili seta podataka.
Kvaliteta podataka, kao rezultat čišćenja podataka, jedan je od osnovnih preduvjeta za izgradnju pouzdanog Business Intelligence/Data Warehouse sustava.
ALFATEC Group čišćenje podataka nudi kao zasebnu uslugu ali i kao sastavni dio u izgradnji Business Intelligence/Data Warehouse sustava gdje u sklopu izrade ETL procedura kreiramo i procedure za čišćenje podataka čime se osigurava prijenos konzistentnih i pročišćenih podataka iz izvorišnih sustava u Data Warehouse.

Rudarenje podataka (eng. Data Mining)

Rudarenje podataka predstavlja proces pronalaženja uzorka u velikim količinama podataka primjenom  statističkih metoda, metoda umjetne inteligencije kao i upravljanja bazama podataka. Kao rezultat rudarenja podataka nastaje spoznaja o pojedinim uzorcima koje je nemoguće prepoznati korištenjem klasičnih metoda izvještavanja, čime se postiže znatno kvalitetnija podrška poslovnom odlučivanju. Data Warehouse predstavlja jedan od preduvjeta za rudarenje podataka koje će u takvom okruženju dati najbolje rezultate.
ALFATEC Group u mogućnosti vam je pružiti stručna znanja i podršku izgradnji rješenja za rudarenje podataka, koristeći se pritom najboljom svjetskom praksom i vodećim softverskim alatima.

Izgradnja izvještajnih sustava
Svakodnevno poslovanje poduzeća zahtjeva ažurno, točno i usmjereno poslovno izvještavanje kako bi se ostvarili svi zacrtani poslovni planovi i ciljevi. Obzirom da poslovne aplikacije i ERP sustavi nisu u mogućnosti zadovoljiti izvještajne zahtjeve menadžmenta, nego su uglavnom orijentirani  zadovoljenju potreba financijskog računovodstva, jednim od najboljih koraka ka rješavanju ovog problema pokazala se izgradnja izvještajnih sustava. Izvještajni sustavi korisnicima osiguravaju dolazak do svih potrebnih informacija u kratkom vremenu, samostalnost poslovnih korisnika u izradi izvještaja i analitika, mogućnost praćenja KPI kroz menadžerske dashboarde,  automatizaciju poslovnog izvještavanja, visoki nivo sigurnosti informacija i još mnogo toga.  Za razliku od Business Intelligence/Data Warehouse sustava, izvještajni sustavi grade se direktno nad transakcijskim aplikacijama i kao takvi predstavljaju prvi korak do punog Business Intelligence rješenja.
ALFATEC Group u mogućnosti vam je pružiti sve potrebne usluge i alate kako bi ste uspješno izgradili izvještajni sustav u vašoj kompaniji, te ga tijekom vremena samostalno razvijali i održavali.

Top