Upravljanje performansama

Planiranje i budžetiranje

Planiranje predstavlja svjesnu odluku menadžmenta u kojem smjeru će se kretati strategija kompanije kako bi se ostvarili zadani ciljevi. Poslovno planiranje racionalni je postupak usmjeravanja poslovnih aktivnosti prema realizaciji postavljenih ciljeva i predstavlja okvir za donošenje poslovnih odluka. Umanjuje rizik izloženosti neizvjesnom ishodu poslovnih rezultata. Budžetiranjem se zatim taj (strateški) plan transformira u kratkoročne financijske planove za tekuću godinu – interpretaciju budućih rezultata poslovnih aktivnosti. Budžetiranje se također svodi i na kontroliranje ostvarenih rezultata te korekciju budžeta odnosno rebalans. Primjenom suvremenih alata i aplikacija za planiranje i budžetiranje osigurava se :

Veća agilnost u izradi plana uz mogućnost brze izrade novih poslovnih scenarija i donošenja odluka o aktivnostima koje će maksimizirati njegovu kvalitetu
  Pojednostavljenje procesa stvaranja i odobravanja planova, proračuna  i prognoza
  Veća točnost planova, usmjerena strateškim ciljevima kroz „top-down“ i „bottom-up“  način planiranja
  Brzo i točno zatvaranje planova zahvaljujući automatiziranom procesu konsolidacije koji osigurava zadovoljenje svih zakonskih i menadžerskih izvještajnih zahtjeva, uz potpuni revizijski trag
   Itd.

ALFATEC Group u mogućnosti Vam je pržiti sve potrebne usluge i vodeće svjetske alate kako bi ste uspješno izgradili, koristili i održavali vaš sustav za planiranje i budžetiranje.

Upravljanje troškovima i profitabilnošću
Efikasno upravljanje troškovima i profitabilnošću jedan je od najvećih izazova suvremenog poslovanja. Kako bi se kvalitetno odgovorilo na postavljene izazove, kompanije moraju riješiti problem transformacije velike količine podataka u smislene informacije, kako bi se jasno mogli identificirati i prepoznati glavni nositelji troškova poslovanja. Kvalitetnim upravljanjem i korištenjem raspoloživih informacija, direktno se utječe na povećanje ukupne profitabilnosti.

Rješenja za upravljanje troškovima i profitabilnošću omogućuju korisnicima da prate stvarnu vrijednost i profitabilnost proizvoda, usluga, prodajnih kanala i kupaca.
ALFATEC Group u području upravljanja troškovima i profitabilnošću, u mogućnosti vam je ponuditi najbolju svjetsku praksu, znanje i alate kako bi ste se kvalitetno mogli uhvatiti u koštac s rješavanjem vaših problema u ovom segmentu.

Upravljanje strategijom

Predstavlja kombinaciju kompetitivnih poteza i poslovnih pristupa koje koriste menadžeri kompanije kako bi privukli kupce i ugodili im, uspješno se natjecali, povećali poslovanje, upravljali operacijama te postigli željene ciljeve. U tome im pomažu tri glavna strateška pitanja koja otkrivaju sadašnji položaj („Gdje se sada nalazimo?“), smjer u kojem se kompanija bliži svom cilju („Kamo želimo ići?“) i izbor strateških opcija („Kako ćemo do tamo stići?“). Strateški plan prikazuje budući smjer, ciljeve rada i strategiju nekog poduzeća. Sastoji se od strateške vizije i poslovne misije, strateških i financijskih ciljeva te strategije.
ALFATEC Group u mogućnosti Vam je pružiti sve potrebne usluge i vodeće svjetske kako bi ste uspješno izgradili, razvijali i održavali sustav za upravljanje strategijom.

Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima predstavlja strategiju ograničavanja rizika kompanije, odnosno njezinog portfelja. To ne znači izbjegavanje rizika, već donošenje odluka koje od rizika svjesno prihvatiti. Poslovanje kompanije trpi nepredvidivost okoline koje se odražava u promjenama cijena sirovina i materijala, poreznih stopa, tehnologije i drugih čimbenika što direktno utječe na njeno poslovanje. Iz tog razloga upravljanje rizicima predstavlja jedan od glavnih izazova današnjeg poslovanja.
ALFATEC Group vam je u mogućnosti pružiti stručno znanje kako  bi što kvalitetnije mogli identificirati, analizirati, pratiti i odgovoriti na poslovne rizike, te kako bi vaš proces upravljanja rizicima uskladili s poslovnom strategijom.

Top