Upravljanje projektima

Uspješnost vođenja i upravljanja nije dar, to je spoj znanja, iskustva, taktičnosti i komunikacije. Metodologija i alati samo su pomoć u ostvarivanju zadanih ciljeva. Spoj svih ovih komponenti bit će temelj uspješnog projekta.

Tijekom dugogodišnjeg iskustva u implementaciji BI/DWH sustava, sistemskoj integraciji i razvoju, došli smo do spoznaja da univerzalni model vođenja projekata i univerzalna metodologija ne postoje. Upravljanje projektima ne može se temeljiti na unificiranosti, već na prepoznavanju sličnosti u različitim situacijama. Upravo u prepoznavanju sličnosti i prilagodljivosti, odlučili smo se za korištenje IBM Rational Unified Process (RUP) metodologije kao fleksibilne i prilagodljive kako razvojnim projektima, tako i specifičnostima BI projekata.

Za nas je upravljanje projektima važan čimbenik uspješnosti. Iz tog razloga smatramo ga nezaobilaznom komponentom svakog projekta i procesa, na način da u punom smislu ispunjava zadaću upravljanja, koje je puno više od izrađivanja plana, evidentiranja završenosti i pomicanjem zadanih rokova u cilju prikazivanja uspješnosti. Projektna organizacija i projektni timovi baza su izvođenja i završavanja svakog postavljenog zadatka, a precizno definirana organizacijska struktura i komunikacija kanal su brzog, preciznog i uspješnog protoka informacija u oba smjera.

Ne razlikujemo velike i male projekte.

Svaki veliki projekt je dovoljno mali, a svaki mali dovoljno velik da mu se pristupa s jednako pažnje i ozbiljnosti. Na ovaj način nećemo podcijeniti veliki projekt, a ni zanemariti mali, već ćemo na identičan upravljački način i jedan i drugi uspješno realizirati i privesti kraju.

Za uspješno vođenje projekta ne postoji klijent i implementator, već projekt, u kojem sve strane sudjeluju u svojim ulogama s jednim jedinim ciljem-uspješan projekt!

Top