Rješenja

IBM InfoSphere Guardium i SAP

Mnoge organizacije koriste program SAP u svakodnevnom poslovanju. Kako bi se osigurala sigurnost podataka i usklađivanje sa standardom važno je omogućiti nadzor i reviziju SAP transakcija te omogućiti uvid u aktivnosti SAP korisnika. U dokumentu IBM Infosphere Guardium i SAP možete pročitati više o:

Što je potrebno pratiti kako bi se zadovoljili zahtjevi za usklađivanje sa standardom
Tehnički izazovi prilikom nadziranja SAP transakcija
Kako koristiti InfoSphere Guardium prilikom praćenja aktivnosti SAP korisnika?
Prednosti korištenja InfoSphere Guardium kao revizijskog rješenja za SAP

Za sve dodatne informacije o ovom rješenje, molimo Vas kontaktirajte nas.

IBM InfoSphere Guardium i PCI DSS

Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard (DSS) je skup tehničkih i operativnih zahtjeva dizajniranih kako bi se zaštitili podaci o vlasnicima kartice, a odnose se za sve organizacije koje obrađuju, koriste, spremaju ili prenose takve povjerljive podatke. Nepoštivanje ovog standarda može značiti gubitak privilegija, novčane kazne, i u slučaju curenja podataka, teškog gubitka povjerenja potrošača u brand ili uslugu. InfoSphere Guardium olakšava Vam proces usklađivanja sa standardom korištenjem predefiniranih sigurnosnih pravila, izvještaja i još mnogo toga.
InfoSphere Guardium se koristi u više od 400 organizacija širom svijeta za automatizaciju procesa usklađivanja s različitim standardima, uključujući i PCI DSS pružaju potporu za zadovoljavanje zahtijeva 2,3,6,7,8,10,11 i 12. Više o tome kako rješenje IBM InfoSphere Guardium pomaže organizacijama u usklađivanju sa standardom, pročitajte ovdje ili nas kontaktirajte.

Top