PostgreSQL

PostgreSQL

PostgreSQL – održavanje
Program održavanja PostgreSQL baze podataka osigurava visoku razinu pouzdanosti rada.

Maintenance program održavanja PostgreSQL baza podataka je osnovni paket usluga koji nudimo korisniku. Kroz ovaj program, našim korisnicima osiguravamo visoku razinu usluge održavanja koja se može provoditi:
• na lokaciji (neposredna pomoć korisnicima na radnom mjestu)
• s udaljene lokacije
• u redovno radno vrijeme ili van njega
• na bazi 24×7
ovisno o potrebama samog korisnika.

Maintenance program je osnovna razina programa koju korisnik može proširivati drugim programima. Usluge se mogu podijeliti na preventivne i reaktivne, a neke od njih navodimo u nastavku:

• Preventivne usluge:
• nadzor transakcija
• provjera spajanja na RDBMS
• automatizacija postupaka nadzora sustava i bilježenje vrijednosti veličina važnih za rad sustava
• provjera slobodnog prostora…

• Reaktivne usluge:
• otklanjanje problema sa “work around” postupkom
• utvrđivanje greške u programu
• dokumentiranje greške u programu
• analiza simptoma problema
• rješavanje problema…

Za više informacija o uslugama održavanja PostgreSQL baze podataka, molimo Vas da nas kontaktirate.

PostgreSQL – administracija
Program administracije korisniku osigurava sistemsku administraciju PostgreSQL sustava.

Admin program, odnosno program administracije, korisniku osigurava sistemsku administraciju RDBMS sustava. Sa Admin programom korisnik se u potpunosti oslobađa redovnih obveznih aktivnosti vezanih uz administraciju sustava. Početne aktivnosti ovog programa uključuju provjeru dijela vašeg IT sustava. U provjeru su uključene, između ostalog, revizija postupaka arhiviranja, revizija postavki RDBM sustava, rasporeda podataka po diskovima i sl. Revizijsko izvješće korisnik dobiva od ALFATEC Group s prijedlogom potrebnih promjena.

Dnevni poslovi administracije obavljaju se putem udaljenog pristupa (remote), dok mjesečne poslove ALFATEC Group Postgre specijalisti za podršku (Support Specialist) mogu obavljati i na lokaciji korisnika.
Neke od aktivnosti u okviru usluge sistemske administracije su slijedeće:
• praćenje opterećenja baze podataka
• provjera rasta veličine tablica i indeksa te reorganizacija po potrebi
• uspostava replikacije
• provjera statusa replikacije
• provjera i nadzor aktivnosti i broja korisnika
• reorganizacija baze prema potrebi
• provjera i/ili nadzor sustava za arhiviranje
• provjera arhiviranja
• sudjelovanje u pripremama nadogradnje

Za više informacija o uslugama administracije PostgreSQL baze podataka, molimo Vas da nas kontaktirate.

PostgreSQL – konzultantske usluge
Program konzultantskih usluga korisniku osigurava konzultantske usluge naše tvrtke vezane uz rad PostgreSQL baze podataka.

Consult program, odnosno program konzultantskih usluga, korisniku osigurava konzultantske usluge naše tvrtke vezane uz rad baze podataka.

Konzultantski program predviđen je za najzahtjevnije korisnike. Neke od tipičnih konzultantskih aktivnosti navedene su u nastavku:
• analiza postojeće sklopovske podrške na kojoj je instalirana PostgreSQL baza podataka i davanje preporuka za nabavku nove sklopovske podrške
• davanje preporuka za osmišljavanje disaster recovery strategija nužnih za slučaj događaja katastrofalnih po informacijsku infrastrukturu
• analiza mrežnog prometa prema sustavu za upravljanje bazama podataka i davanje preporuka za fizičku i logičku organizaciju mrežne i komunikacijske infrastrukture
• analiza sigurnosnih aspekata informacijskog sustava i predlaganje rješenja sigurnosnih problema
• migracija velike količine podataka ili cijelih baza podataka
• integracija postojećih sustava s novim standardima sigurnosti i zaštite podataka i pristupa podacima
• povezivanje s imeničkim sustavima
• povezivanje s kriptografskom infrastrukturom…
Za više informacija o konzultantskim uslugama, molimo Vas da nas kontaktirate.

Top