Izjava o privoli

Izjava o privoli

I/PRIVOLA I PODACI O VODITELJU OBRADE PODATAKA: odabirom klikom na Privoli “Potvrdi i pošalji” potvrđujem da su svi navedeni osobni podaci („Podaci“) točni i dajem svoju suglasnost za obradu Podataka Voditelju obrade društvu ALFATEC Group d.o.o., sa sjedištem na adresi Tuškanova 37, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 28951396962, čiji je Službenik za zaštitu podataka dostupan na e-mail adresi (data.privacy@alfatec.hr ) i/ili na broju telefona (+38516040077).

II/ SVRHA OBRADE: Suglasan/Suglasna sam da se svi dostavljeni Podaci mogu obrađivati u svrhu marketinga, što uključuje informiranje klijenata o novostima, rješenjima, uslugama i proizvodima ALFATEC Group, kao i sve ostale oblike marketinške podrške klijentima koji su pokazali interes za kupnju naših rješenja, usluga i proizvoda.

III/ VRIJEME ČUVANJA PODATAKA: Dostavljeni Podaci biti će pohranjeni kod Voditelja obrade u cilju ispunjenja Svrhe obrade sve do povlačenja ovdje navedene Privole, osim ako primjenjivim propisima nije za pojedinu svrhu određeno dulje vrijeme čuvanja. U slučaju da nam ne date Privolu, Podatke ćemo čuvati jednu godinu, a u slučaju da nas zatražite brisanje, Podaci će biti odmah obrisani.

IV/ PRAVA ISPITANIKA: U cijelosti sam upoznat/upoznata sa svim svojim pravima koja imam temeljem primjenjivih propisa u vezi sa zaštitom Podataka, a posebno sa sljedećim pravima; da od Voditelja obrade zatražim u svakom trenutku; pristup svojim Podacima, ispravak svojih Podataka, brisanje svojih Podataka, ograničenje obrade u odnosu na svoje Podatke, iskorištavanje prava na prenosivost svojih Podataka ili ulaganje prigovora na obradu svojih Podataka. Ostvarenje bilo kojeg od navedenih prava mogu zatražiti direktno od Službenika za zaštitu osobnih podataka Voditelja obrade. Korištenje ovih prava podliježe određenim izuzecima radi zaštite javnog interesa (npr. sprječavanje ili otkrivanje zločina), zaštita interesa Voditelja obrade (npr. pravne obveze) ili zaštita prava i sloboda drugih. U slučaju korištenja bilo kojeg od navedenih prava, Voditelj obrade će provjeriti osnovanost Vašeg prava i odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od mjesec dana. U složenim slučajevima, ili u slučaju zaprimanja većeg broja zahtjeva, ovo razdoblje može se produžiti za dodatna dva mjeseca, o čemu ćemo Vas obavijestiti.

V/ PRAVO NA PRIGOVOR I POVLAČENJE PRIVOLE: U cijelosti sam upoznat/upoznata s pravom da u bilo kojem trenutku povučem svoju Privolu, kao i da u bilo kojem trenutku podnesem prigovor nadzornom regulatornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka).

VI/ PROFILIRANJE I/ILI AUTOMATIZIRANA OBRADA: Izričito pristajem da obrada mojih Podataka može uključivati i obradu u svrhu profiliranja i/ili automatiziranog donošenja odluka koje su zasnovane na takvoj obradi.

Top