Analitika i planiranje

U doba brzih promjena, izuzetno je važno pravovremeno reagirati na svaku novu situaciju, bilo da su je izazvali unutarnji ili vanjski faktori. Odgovorne osobe moraju gotovo svakodnevno donositi odluke od velike važnosti. Za donošenje takvih odluka potrebne su relevantne informacije – pregledna i lako razumljiva izvješća, temeljena na analizi provjerenih i integriranih podataka, koja mogu obuhvatiti jedan dulji period njihovog nastajanja. Takve podatke gotovo je nemoguće dobiti iz standardnih informatičkih sustava, koji su podrška redovnom poslovanju.

Niti jedna transakcijska aplikacija, koja na više ili manje zadovoljavajući način obavlja svoju funkciju (unos podataka) u informacijskom sustavu neke organizacije, ne može zadovoljiti potrebe različitih razina odlučivanja. Problem leži u drugačijoj namjeni aplikacije, koja je razvijena za potrebe transakcijskog načina rada i obavljanje svakodnevne operative. Kako bi se riješili problemi izvještavanja i analize podataka na svim razinama poslovne piramide, te osigurala kvalitetna podrška poslovnom odlučivanju, sve više tvrtki odlučuje se za implementaciju Business Intelligence/Data Warehouse sustava.

Upravljanje performansama predstavlja skup aktivnosti i rješenja kojima se želi direktno utjecati na usklađenje strategije i njene provedbe. Kako bi se odgovorilo na ove poslovne izazove ALFATEC Group Vam je u mogućnosti pružiti svu potrebnu pomoć, znanje i alate kako bi ste što lakše došli do svog poslovnog cilja. Kroz niz rješenja iz područja planiranja i budžetiranja, upravljanja troškovima i profitabilnošću, upravljanja strategijom i upravljanja rizicima lakše će te „izbrusiti“ performanse svog poslovanja i ostvariti zacrtane poslovne ciljeve.

Top