DWEM Hospitality

Big Data platforma za prikupljanje, procesiranje, integraciju, obradu i analitiku strukturiranih i nestrukturiranih podataka.

Preuzmi brošuru Ugovori prezentaciju
Sadržaj DWEM Hospitality rješenja
Jedinstvena Big Data platforma za prikupljanje, procesiranje, integraciju, obradu i analitiku strukturiranih i nestrukturiranih podataka potrebnih hotelskom poslovanju za svakodnevni operativni rad, a sadrži sljedeća rješenja:
Arhitektura rješenja
Big Data rješenje za usporedbu cijena
 • ŠTO JE DWEM PRICE COMPARISON?

  DWEM Price Comparison predstavlja jedinstvenu i prilagođenu uslugu koja hotelima u bilo kojem trenutku osigurava usporedbu vlastitih cijena s trenutnim cijenama i ostalim atributiba ponude konkurentskih hotela.

 • ZAŠTO SMO DRUGAČIJI OD DRUGIH?

  Za razliku od ostalih alata i platformi za usporedbu cijena dostupnih na tržištu, DWEM Price Comparison pored praćenja cijena na OTA (Online Travel Agency) stranicama, omogućuje njihovo praćenje i na individualnim stranicama hotela ali i daleko veći set dostupnih podataka i infromacija za usporedbu s konkurencijom. Temeljem povijesnih podataka o cijenama i komentarima gostiju, uz pomoć prediktivnih modela, DWEM Price Comparison će hotelskim revenue managerima omogućiti da predvide i razumiju cjenovnu politiku svoje konkurencije, te im osigurati najbolju potporu odlučivanju pri kreiranju vlastitih cijena u određenim vremenskim periodima.

 • KAKO FUNKCIONIRA?

  U željenom vremenskom periodu, DWEM Price Comparison, prati sve dostupne informacije publicirane na web stranicama direktne konkurencije ili stranicama globalnih platformi za rezervaciju smještaja (OTA stranicama). Tako prikupljeni podaci procesuiraju se u analitičkoj Big Data bazi podataka, strukturiraju u Skladištu podataka te kao rezultat korisnik kroz web sučelje dobiva uvid u sve ključne KPI metrike ili mu se podaci na željenoj vremenskoj osnovi dostavljaju na e-mail ili ftp lokaciju u nekom od formata po izboru (.xls, .xslx, .csv, .xml, .pdf, itd.).

  Korisnik je u mogućnosti samostalno vršiti i administracijske uloge poput: definiranja vlastitih i konkurentskih hotela, kreiranja vlasitih komparativnih setova, mapiranja atributa vlastitih soba i usluga s odgovarajućim atributima konkurencije, definiranja korisničkih prava, vremenskog determiniranja slanja izvještaja, i sl.

 • Popunite smještajne kapacitete

  Općenito, potencijalni se gosti služe različitim platformama i metodama kako bi pronašli najbolju ponudu smještaja. Cijena samog smještaja ali i ostale ponuđene pogodnosti čine važne faktore pri donošenju odluke o rezervaciji. DWEM Price Comparison usluga upravo iz tog razloga korisnicima pruža ne samo mogućnost usporedbe cijene smještaja, već i praćenje i usporedbu ostalih atributa koji čine pojedinu ponudu - s ciljem kako bi se osigurala kvalitetna podrška odlučivanju pri definiranju vlastite cijene i ponude.

 • Povećajte profit

  Poznajući konkurenciju, kako i kada mijenjaju cijene, kakva im je politika otkazivanja rezervacije, koje dodatne pogodnosti nude svojim gostima i sl. – sve su to informacije koje vam, na kraju, pomažu pri formiranju najbolje i najkonkurentnije ponude. Kroz DWEM Price Comparison uslugu moguće je aktivirati i pogodnost dinamičnog pozicioniranja cijena, koja temeljena na algoritmima na koje i sami možete utjecati, automatski definira najbolju moguću cijenu smještaja koja će maksimizirati vaše prihode i profit.

 • Pretvorite potencijale u goste

  Prilikom pretrage smještaja potencijalni gost pretražuje renomirane svjetske rezervacijske platforme, individualne stranice hotela ili koristi neki od alata za usporedbu cijena - sve kako bi našao najpovoljniju ponudu. Ukoliko je kombinacija cijene i ostalih parametara (poput uključenih usluga, načina plaćanja, itd.) povoljna za potencijalnog gosta - njegova odluka o rezervaciji bit će ostvarena puno brže. DWEM Price Comparison usluga je namijenjena upravo tome - pružiti podršku vašem poslovanju kako bi ostali korak ispred konkurencije i u svakom trenutku.

Primjeri mogućih parametara kod usporedbe cijena
Usporedba svih dostupnih podataka
 • # Gostiju
 • # Noćenja
 • Tip sobe
 • Orijentacija sobe
 • Tip usluge
 • Politika otkaza rezervacije
Big Data rješenje za praćenje online reputacije

Funkcionalnosti

DWEM Reputation Management raspolaže nizom nužnih funkcionalnosti koje hotelima omogućuju pravovremeno uočavanje problema u narušavanju reputacije, kao i jedinstveno sučelje za komunikaciju i direktno odgovaranje na komentare gostiju.
 • Big Data platforma
  Prikupljanje i obrada ogromne količine podataka iz web izvora i internih baza podataka i sustava
 • Strojno učenje
  Prepoznavanje teksta, ključnih riječi, sentimenta, jezika - sučelje za učenje sustava od strane korisnika
 • Rane dojave i upozorenja
  Sustrav pravovremenog upozoravanja korisnika o pojavi negativnih komentara, padu ukupnog ratinga i sl. Upozorenja vidljiva direktno iz sustava ili se šalju putem e-maila ili SMS poruke.
 • Interakcija s gostima
  Mogućnost direktnog odgovaranja na komentare gostiju na OTA stranicama i društvenim mrežama direktno iz sučelja aplikacije.
 • Kolaboracija djelatnika
  Mogućnost direktne kolaboracije između korisnika sustava unutar same aplikacije
 • Napredna intuitivna analitika
  Napredna intuitivna analitika omogućuje široki spektar dostupnosti informacija na prvi pogled kako bi se došlo do uzroka eventualnog problema te kako bi se jednostavno, kroz vizualno bogate prikaze i ugrađene funkcije, moglo u potpunosti upravljati vlastitom reputacijom.
 • Filtriranje i poniranje
  Svaku dostupnu informaciju moguće je detaljno istražiti kroz mogućnost poniranja u pojedine informacije do nivoa samog izvora podataka kao i kroz mogućnost filtriranja informacija po svim raspoloživim atributima.
 • GIS analize
  Analitika reputacije na integriranim, interaktivnim kartama u cilju detaljne geografske analize.
 • Eksport podataka
  Eksport podataka moguć je u pdf ili Excel formatu.

KPI primjeri

DWEM Online Reputation Management sadrži veliki broj pokazatelja temeljem kojih hotelske kompanije mogu do detalja popratiti sve najbitnije informacije o stanju njihove reputacije u Internet okruženju. U nastavku navodimo samo neke od njih.
 • Usporedba ocjene vašeg hotela s konkurencijom
  Usporedba ukupne ocjene vašeg hotela spram direktne konkurencije.
 • Indeks promjene ocjene hotela
  % promjene ukupne ocjene hotela kroz vrijeme uz upozorenja o padu ocjene
 • Sentiment prema tipu gosta
  Odnos sentimenta prema tipu gosta (single, group, family, business...)
 • Sentiment prema vrsti sobe
  Ocjena sentimenta prema vrsti sobe u kojoj je gost boravio (za booking.com)
 • Ukupni sentiment
  Ukupna ocjena sentimenta na svim on-line izvorima podataka i po svim vremenskim skalama
 • Najnegativniji komentari
  Prikaz najnegativnijih komentara
 • Najutjecajniji komentari
  Prikaz najutjecajnijih komentara koji su izazvali najviše pozitivne ili negativne reakcije
 • Sentiment po državama gosta
  Odnos sentimenta po državama iz kojih gost dolazi
 • Sentiment trend
  % rasta/pada pozitivnog/negativnog sentimenta u odnosu na isti promatrani period u prošlosti
 • Sentiment po izvoru
  Prikaz pozitivnog i negativnog sentimenta po izvoru podataka
 • # neodgovorenih komentara
  # neodgovorenih komentara od jučer ili u proizvoljnom periodu
 • Najčešće spominjani pojmovi
  Popis najčešće spominjanih pojmova ili riječi koji se vežu uz hotel
Izvori podataka
Integracije
Inovativno Business Intelligence/Data Warehouse rješenje

Što je DWEM Data Warehouse Modeler?

DWEM Data Warehouse Modeler je inovativno aplikativno rješenje namijenjeno brzom razvoju i implementaciji skladišta podataka i analitičkih sustava, razvijeno od strane naših vodećih poslovnih konzultanata i razvojnih inženjera. Njegova snaga očituje se u nizu razvojnih funkcionalnosti, potrebnih za izradu podatkovnih modela skladišta podataka, automatizaciju ETL procesa, kao i mogućnosti primjene i korištenja najboljih poslovnih i izvještajnih praksi za pojedine poslovne cjeline i industrije.
 • Skladište podataka
  Robusno skladište podataka, temeljeno na relacijskom modelu podataka
 • Model podataka
  Model Skladišta podataka obuhvaća sve segmente hotelskog poslovanja i omogućuje najviši nivo analitike.
 • Ekstraktori
  Gotovi ekstraktori podataka za ORACLE OPERA PMS, te financijske poput POINT ERP-a, Pantheon-a, MS Navision-a itd. Omogućuju brzu implementaciju Skladišta podataka i BI sustava u samo nekoliko dana.
 • Izvještaji, upravljačke ploče, analitike
  Set gotovih izvještaja, upravljačkih ploča i analitika koji osiguravaju uvid u sve segmente poslovanja hotela. Poslovnim korisnicima omogućena je izrada bilo kojeg potrebnog izvještaja korištenjem neke od predefiniranih BI tehnologija.
 • Cloud/on - premise
  Rješenje je moguće implementirati u privatnom korisničkom oblaku ili na vlastitoj infrastrukturi korisnika
Online rješenje za in-stay i post-stay ankete
 • Upravljanje i izrada kampanja

  Izrada i upravljanje individualiziranim kampanjama koje je moguće postaviti u bilo kojoj hijerarhiji, povezati s proizvoljnom vremenskom dimenzijom kao i spustiti na nivo sobe, bara, recepcije i sl.

 • Pristup putem svih uređaja

  Razvijeno u responsive web tehnologiji omogućava pristup kampanji s bilo kojeg uređaja. Kampanji je moguće pristupiti putem QR koda ili direktnog linka dostavljenog gostu.

 • Analitika

  Analitika pojedinih kampanja dostupna je direktno u alatu te u sklopu DWEM Hospitality rješenja. Individualizirani korisnik rezultate anketnih upitnika može zaprimati na SMS ili e-mail u stvarnom vremenu.

Industrije

Provjerite ALFATEC Group rješenja prema različitim industrijama.
Sva prava pridržana | ALFATEC Group 2019 | Politika privatnosti
Vrh
Kontakt