DWEM Price Comparison

Big Data rješenje za usporedbu cijena u svim industrijama.

Big Data rješenje za usporedbu cijena

Funkcionalnosti

DWEM Price Comparison je jedinstvena Big Data, u potpunosti korisniku prilagođena usluga, koja vašoj kompaniji, bez obzira na industriju u kojoj djeluje, osigurava usporedbu cijena te svih ostalih atributa vaših proizvoda i usluga s izravnom konkurencijom.
 • ZAŠTO SMO DRUGAČIJI OD DRUGIH?

  Za razliku od ostalih alata i platformi za usporedbu cijena koji su dostupni na tržištu, DWEM Price Comparison omogućuje potpunu personalizaciju usluge prema potrebama korisnika kao i daleko veći set informacija i izvora podataka iz kojih je moguće prikupljati informacije.

  Korisnik je taj koji odlučuje o svim parametrima usluge, kao na primjer: odabir web stranica (e-commerce platformi) na kojima se žele pratiti podaci, odabir dinamike praćenja promjena u podacima, odabir parametara usporedbe, odabir formata i izgleda izvješća, odabir intenziteta dobivanja izvješća, itd. DWEM Price Comparison usluga je rezultat znanja i inovativnosti naših najiskusnijih Business Intelligence i Big Data eksperata, što našim korisnicima osigurava odgovor na sve informacijske i analitičke zahtjeve.

 • KAKO FUNKCIONIRA?

  DWEM Price Comparison u željenom vremenskom periodu, prati dostupne informacije publicirane na web stranicama direktne konkurencije ili e-commerce stranicama. Tavi podaci procesuiraju se u analitičkoj Big Data bazi podataka, strukturiraju u Skladištu podataka, te korisnik kao rezultat dobiva podatke strukturirane u visoko informativnim izvješćima koji se u traženo vrijeme korisniku šalju na e-mail ili ftp lokaciju, u nekom od formata po izboru (.xls, .xslx, .csv, .xml, .pdf, itd.).

 • ŠTO JE DINAMIČKO POZICIONIRANJE CIJENA?

  Automatizirana usluga koju je moguće implementirati u sklopu DWEM Price Comparison usluge, a koja će u svakom trenutku osigurati da vaša cijena te ostali bitni parametri budu maksimalno konkurentni, i uz maksimalnu profitnu maržu, poštujući pritom poslovnu politiku kreiranja cijena i ponude koju definira sam korisnik.

 • POBOLJŠAJTE PRODAJU PROIZVODA / USLUGA

  Općenito, potencijalni se potrošači služe različitim platformama i metodama kako bi pronašli najbolju ponudu za određeni proizvod/uslugu od njihovog interesa. Cijena samog proizvoda/usluge, ali i ostale ponuđene pogodnosti, smatraju se najvažnijim faktorima za donošenje odluke o kupnji. DWEM Price Comparison usluga upravo iz tog razloga korisnicima pruža ne samo mogućnost usporedbe cijena produkata/usluga, već i praćenje ostalih karakteristika i prodajnih pogodnosti ključnih za kvalitetnu podršku odlučivanju pri definiranju vlastite cjenovne politike.

 • PRETVORITE POTENCIJALE U KUPCE

  Prilikom pretrage određenog proizvoda, u većini slučajeva, prosječni potrošač pretražuje renomirane, svjetske e-commerce platforme, manje web trgovine, odlazi direktno na stranice proizvođača ili koristi bezbroj alata za usporedbu cijena koji bi podržali njegovu odluku za kupnjom. Ako je kombinacija cijene i ostalih parametara,poput metode plaćanja, povoljna za potencijalnog kupca, njegova odluka o kupnji bit će ostvarena puno brže. DWEM Price Comparison usluga je namijenjena upravo tome - pružiti podršku vašem poslovanju kako biste bili korak ispred konkurencije u svakom trenutku i kroz sve prodajne kanale.

 • POVEĆAJTE PROFIT

  Kako i kada dolazi do promjene cijena produkata i usluga od strane konkurencije, kakva je njihova raspoloživost, koje su dodatne pogodnosti vezane uz cijenu koje vaša konkurencija nudi, itd. – sve su to informacije koje vam, na kraju, pomažu pri formiranju najbolje ponude vlastitih proizvoda/usluga a samim time i maksimizaciju profita. Kroz DWEM Price Comparison uslugu moguće je aktivirati i pogodnost dinamičnog pozicioniranja cijena, koja temeljena na algoritmima na koje i sami možete utjecati, automatski definira najbolju moguću cijenu koja će maksimizirati vaše prihode i profit.

Arhitektura cjelokupnog rješenja
Arhitektura DWEM Price Comparison rješenja sastoji se od podatkovnih veza na strukturirane i nestrukturirane izvore podataka, te od robusne okoline temeljene na DWEM Big Data platformi čija je namjena procesiranje i obrada podataka u skladu s korisničkim zahtjevima i potrebama.
Industrijski primjeri primjene
 • HOTELIJERSTVO

  Pravovremeno pozicioniranje cijena spram konkurencije u hotelskoj industriji često predstavlja jedan od ključnih elemenata uspješne prodaje hotelskog smještaja i ostalih pripadajućih usluga. Našom DWEM Price Comparison uslugom korisnicima pružamo mogućnost da u svakom trenutku imaju uvid u cijene smještaja direktne konkurencije kao i u sve ostale parametre koji čine njihovu cijenu - na globalnim OTA (Online Travel Agency) stranicama ili individualnim web stranicama hotela.

 • FINANCIJSKA INDUSTRIJA

  Konkurentna ponuda financijskih usluga (npr. kredita, štednje, polica osiguranja, i sl.) svakim danom sve je dinamičnija. U svakom trenutku raspolagati informacijama o proizvodima i cijenama direktne konkurencije, predstavlja ključ za ostvarenje bolje tržišne pozicije kao i temelj za poboljšanje prodajnih rezultata. DWEM Price Comparison usluga financijskim institucijama poput banaka, osiguravajućih kuća, mirovinskih i investicijskih fondova, brokerskih kuća i sl. osigurava dostupnost svih potrebnih informacija o tržišnom pozicioniranju konkurencije u pojedinim financijskim uslugama i proizvodima.

 • E-COMMERCE

  Internet trgovina u svijetu svake godine nezaustavljivo raste te su izazovi ovakvog načina prodaje i pristupa kupcu svakim danom sve veći. Stvaranje konkurentne prednosti pred ostalim Internet trgovinama u određenim kategorijama produkata ili samo na pojedinim produktima, kao i pravovremeno prepoznavanje prilike za pozicioniranje cijene i maksimizaciju profita, posao je koji zahtijeva svakodnevni mukotrpni rad ljudi raznih profila.

  Našom DWEM Price Comparison uslugom smo korisnicima iz područja e-Commerce poslovanja u mogućnosti potpuno pojednostaviti posao. Kroz automatizirani sustav obrade podataka, svakodnevna raspoloživost ključnih informacija za kvalitetno pozicioniranje spram vaše konkurencije postaje naša briga.

Hoteljerstvo
Primjeri mogućih parametara kod usporedbe cijena
 • Broj gostiju
 • Broj noćenja
 • Tip sobe
 • Orijentacija sobe
 • Tip usluge
 • Politika otkaza rezervacije
E-commerce
Primjeri mogućih parametara kod usporedbe cijena
 • Cijena
 • Popust
 • Stanje na zalihama
 • Specifikacija proizvoda / usluga
 • Način plaćanja
 • Način isporuke

Industrije

Provjerite ALFATEC Group rješenja prema različitim industrijama.
Sva prava pridržana | ALFATEC Group 2019 | Politika privatnosti
Vrh
Kontakt