Edukacija

Sve tečajeve koje smo vam u mogućnosti ponuditi, vode certificirani predavači koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu s grupama polaznika.

ALFATEC Group se već dugi niz godina bavi edukacijom korisnika za rad sa raznim tehnologijama i rješenjima. Sve tečajeve koje smo vam u mogućnosti ponuditi vode certificirani predavači s dugogodišnjim iskustvom u radu s grupama polaznika.

Edukacije smo u mogućnosti organizirati u našem edukacijskom centru na adresi Tuškanova 37, Zagreb ali i po potrebi na lokaciji korisnika. Tijekom godina rada na području edukacije, putem našeg edukacijskog centra, uspješno smo educirali više od 1000 polaznika iz renomiranih kompanija s područja SEE regije.

Iz područja Poslovne analitike u mogućnosti smo vam ponuditi edukacije za rad sa slijedećim tehnologijama:

 • SAP BusinessObjects Web Intelligence
 • SAP BusinessObjects Desktop Intelligence
 • SAP BusinessObjects Universe Design
 • SAP BusinessObjects Information Design Tool
 • SAP BusinessObjects Platform Administration
 • SAP BusinessObjects Dashboards
 • SAP BusinessObjects Crystal Reports
 • SAP Lumira Designer
 • SAP Lumira Discovery

SAP BUSINESS OBJECTS WEB INTELLIGENCE TEČAJ

Tečaj za rad sa SAP BusinessObjects Web Intelligence izvještajno-analitičkim alatom, namijenjen je poslovnim i/ili IT korisnicima koji žele steći sva potrebna znanja za njegovo samostalno korištenje. Na ovom tečaju steći ćete detaljna znanja potrebna za povezivanje na izvore podataka, analizu podataka kao i dijeljenje izvještaja kroz BI LaunchPad korisnički portal. Naučit ćete kako kreirati Web Intelligence izvještaje i analitike, kreirati upite korištenjem Universea, te kako unaprijediti izvještaje u cilju postizanja što veće informativnosti za korisnike.

Kratki program tečaja:

 • O Web Intelligenceu,
 • Upoznavanje s Web intelligenceom,
 • Uvod u rad s BI LaunchPadom,
 • Prilagodba BI LaunchPada,
 • Izrada Web Intelligence dokumenata korištenjem upita (Query),
 • Ograničavanje podataka dobivenih korištenjem upita,
 • Izrada izvještaja u Java Report Panelu,
 • Unaprjeđivanje prikaza izvještaja,
 • Formatiranje izvještaja,
 • Kreiranje formula i varijabli,
 • Sinkronizacija podataka,
 • Analiziranje podataka,
 • Dijeljenje Web Intelligence dokumenata,
 • Rad u Interactive Viewu.


Trajanje tečaja: tri dana
Potrebna predznanja: –

SAP BUSINESS OBJECTS DESKTOP INTELLIGENCE TEČAJ

SAP BusinessObjects Desktop Intelligence namijenjen je poslovnim i/ili IT korisnicima koji žele steći sva potrebna znanja za njegovo samostalno korištenje. Na ovom tečaju steći ćete detaljna znanja potrebna za povezivanje na izvore podataka, analizu podataka kao i dijeljenje izvještaja kroz BI LaunchPad korisnički portal. Naučiti ćete kako kreirati Desktop Intelligence dokumente, povlačiti podatke korištenjem upita uz pomoć Universea, te kako unaprijediti izvještaje u cilju postizanja što veće informativnosti za korisnike.

Kratki program tečaja:

 • O Desktop Intelligenceu,
 • Upoznavanje s Desktop Intelligence alatom,
 • Izrada Desktop Intelligence dokumenata korištenjem upita,
 • Ograničavanje podataka dobivenih korištenjem upita,
 • Dizajn Desktop Intelligence izvještaja,
 • Unaprjeđenje prezentacije podataka u izvještajima,
 • Korištenje formula, varijabli i upozorivača (alertera),
 • Sinkronizacija podataka iz više izvora,
 • Grupiranje podataka korištenjem sekcija,
 • Izrada predložaka,
 • Analiza podataka,
 • Dijeljenje dokumenata.


Trajanje tečaja: 3 dana
Potrebna predznanja: –

SAP BUSINESSOBJECTS UNIVERSE DESIGN TOOL TEČAJ

Ovaj tečaj namijenjen je IT osoblju i naprednim poslovnim korisnicima. Tijekom ovog tečaja obrađuje se Universe Designer alat, te koraci koji su potrebni za kreiranje semantičkog sloja (Universe). Semantički sloj je potreban kako bi se izvršilo povezivanje između alata za izradu izvještaja i baze podataka, te tako bi se krajnjim korisnicima omogućio dohvat podataka iz baza podataka ili skladišta podataka. U sklopu tečaja prolaze se sve faze izrade Universea, od kreiranja Universea, do povezivanja s bazom, kreiranja klasa i objekata, predefiniranih filtera i funkcija, itd.

Kratki program tečaja:

 • Povezivanje na Universe Designer i otvaranje Universea,
 • Izrada novog Universea i definiranje njegove konekcije,
 • Izrada strukture Universea,
 • Izrada Joina,
 • Izrada i testiranje klasa i objekata,,
 • Korištenje lista vrijednosti (LOV)
 • Rješavanje petlji s aliasima,
 • Rješavanje petlji s kontekstima,
 • Rješavanje „cham“ zamki,
 • Rješavanje „fan“ zamki,
 • Primjena ograničenja,
 • Korištenje @ funkcija,
 • Hijerarhije,
 • Agregati,
 • Izvedene tablice,
 • Indeksi,
 • Povezivanje Universea,
 • Security Universe.


Trajanje tečaja: 2 dana
Potrebna predznanja: osnovna znanja o bazama podataka (tablice, strukture, veze, upiti, itd.)

SAP BUSINESSOBJECTS INFORMATION DESIGN TOOL TEČAJ

Information Design Tool predstavlja novu, unaprijeđenu, verziju alata za izradu SAP BusinessObjects semantičkog sloja – Universe Design Tool-a. Semantički sloj potreban je kako bi se poslovnim korisnicima, na jednostavan način, omogućilo povezivanje na izvore podataka sa svim SAP BusinessObjects alatima – a sve bez potrebnih predznanja o bazama podataka i njihovim strukturama u pozadini.

Tečaj za rad sa SAP BusinessObjects Information Design Tool-om, namijenjen je IT korisnicima ili naprednim poslovnim korisnicima. Na tečaju se obrađuju svi koraci potrebni za izradu funkcionalnog i optimiziranog Universea.

Kratki program tečaja:

 • O Information Design Toolu,
 • Izrada strukture Universea,
 • Izrada korisničkih mapa i objekata,
 • Izrada mjera,
 • Rješavanje petlji,
 • Ograničenja,
 • Korištenje lista vrijednosti i parametara,
 • Korištenje funkcija,
 • Korištenje navigacijskih puteva,
 • Derivirane tablice i indeksi,
 • Upravljanje Universeima,
 • Razumijevanje SQL zamki i Universea,
 • Agregiranje podataka,
 • Napredno korištenje agregatnih funkcija,
 • Optimizacija Universea.


Trajanje tečaja: 3 dana
Potrebna predznanja: osnovna znanja o bazama podataka (tablice, strukture, veze, upiti, itd.)

SAP BUSINESSOBJECTS PLATFORM ADMINISTRATION TEČAJ

Tečaj administracije SAP BusinessObjects Enterprise (BOE) platforme namijenjen je administratorima sustava i IT osoblju. Tijekom ovog tečaja obrađuju se sva potrebna znanja za vršenje administrativne uloge: od arhitekture sustava, do formiranja grupa korisnika, korisničkih prava, publiciranja izvještaja, schedulinga izvještaja, itd.

Kratki program tečaja:

 • Instalacija i konfiguracija SAP BusinessObjects Enterprise platforme,
 • Uvod u SAP BusinessObjects Enterprise platformu,
 • Administracija korisničkih sadržaja,
 • Scheduling sadržaja,
 • Izrada publikacija,
 • Upravljanje i konfiguracija SAP BusinessObjects Enterprise servera.


Trajanje tečaja: 2 dana
Potrebna predznanja: iskustvo u administraciji IT sustava

SAP BUSINESSOBJECTS DASHBOARD DESIGN TEČAJ

Tečaj SAP BusinessObjects Dashboard Design  namijenjen je poslovnim korisnicima koji žele izrađivati napredne, interaktivne, vizualizacije podataka. Ovaj tečaj će polaznicima osigurati sva potrebna znanja za samostalnu izradu dashboarda, what-if analiza, ROI kalkulacija, financijskih modela, operativnih dashboarda, KPI dashboarda – korištenjem SAP BusinessObjects Dashboards alata.

Kratki program tečaja*:

 • Uvodni dio – pregled gradiva,
 • Izrada vizualnog modela,
 • Testiranje i publiciranje,
 • Osnove,
 • Upozorivači („alerteri“),
 • Rad s grafovima,
 • Rad s komponentama,
 • Rad sa selektorima,
 • Upotreba zemljovida,
 • Formatiranje dashboarda.


Trajanje tečaja: 1 dan
Potrebna predznanja: poznavanje Microsoft Excel alata

SAP LUMIRA DESIGNER

Tečaj SAP Lumira Designer namijenjen je poslovnim korisnicima koji imaju potrebu za izradom interaktivnih vizualizacija podataka u obliku upravljačkih ploča (Dashboarda) ili BI analitika koje je moguće pregledavati na svim uređajima. Ovaj tečaj polaznicima će osigurati sva potrebna znanja za samostalnu izradu visoko informativnih podatkovnih vizualizacija na temelju podataka koji dolaze iz bilo kojeg izvora podataka.

Kratki program tečaja:

 • Uvodni dio,
 • Rad s komponentama,
 • Interoperabilnost,
 • Filtriranje i rad s filtrima,
 • Rad s oznakama (bookmarks),
 • Eksport podataka,
 • Vizualizacija podataka (layouts),
 • Aplikacije za planiranje,
 • Rad sa skriptama.


Trajanje tečaja: 3 dana
Potrebna predznanja: –

SAP LUMIRA DISCOVERY

Tečaj SAP Lumira Designer  namijenjen je poslovnim korisnicima koji imaju potrebu za izradom interaktivnih vizualizacija podataka u obliku podatkovnih priča na temelju podataka koji dolaze iz bilo kojih izvora podataka, od klasičnih baza podataka do Cloud orijentiranih izvora.

Kratki program tečaja:

 • Uvodni dio,
 • Izvori podataka,
 • Rad s grafovima,
 • Napredne funkcionalnosti,
 • Eksport podataka.


Trajanje tečaja: 2 dana
Potrebna predznanja: –

SAP Crystal Reports 2016 – Osnovni tečaj

Osnovni tečaj SAP Crystal Reports 2016, polaznicima će osigurati sva potrebna znanja za rad s osnovnim funkcionalnostima ovog vodećeg svjetskog izvještajnog alata koji već dugi niz godina predstavlja industrijski standard.

Kratki program tečaja:

 • Uvodni dio,
 • Kreiranje jednostavnih izvještaja,
 • Rad s izvještajima,
 • Sortiranje i odabir zapisa,
 • Grupiranje podataka,
 • Oblikovanje sekcija,
 • Kreiranje formula.


Trajanje tečaja: 3 dana
Potrebna predznanja: osnovna znanja o bazama podataka (tablice, strukture, veze, upiti, itd.)

SAP Crystal Reports 2016 – Napredni tečaj

Ovaj tečaj proširit će i produbiti znanja korisnika u radu sa SAP Crystal Reports 2011 alatom. Po završetku Naprednog tečaja, polaznici će biti u mogućnosti samostalno kreirati i najkompliciranije poslovne izvještaje, korištenjem svih najnaprednijih funkcionalnosti SAP Crystal Reports 2016 alata.

Kratki program tečaja:

 • Parametarska polja,
 • Podizvješća (Subreports),
 • Grafičke mogućnosti,
 • Višestruke sekcije,
 • Uvjetno oblikovanje,
 • Distribucija podataka,
 • Napredni tipovi upita.


Trajanje tečaja: 2 dana
Potrebna predznanja: gradivo SAP Crystal Reports Osnovnog tečaja

Edukacija

Industrije

Provjerite ALFATEC Group rješenja prema različitim industrijama.
Sva prava pridržana | ALFATEC Group 2019 | Politika privatnosti
Vrh
Kontakt