GDPR konzultacije i rješenja

Pružamo savjetodavna i tehnička rješenja, uključujući sigurnu platformu s paletom proizvoda, koja odgovaraju zahtjevima zaštite podataka na bilo kojoj razini.

Zajedno s vodećim dobavljačem platforme za zaštitu podataka, pružamo našim korisnicima savjetodavna rješenja kao i tehnička rješenja, uključujući sigurnu platformu s paletom proizvoda koji odgovaraju zahtjevima zaštite podataka na bilo kojoj razini te u bilo kojoj poslovnoj okolini.

Savjetodavne usluge ugrubo obuhvaćaju:

 • Održavanje inicijalne radionice s ciljem podizanja svijesti o Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka za sve ključne dionike projekta (sve organizacijske jedinice).
 • Izrada Evidencije osobnih podataka – izrada Evidencije osobnih podataka koristeći pripremljeni predložak za evidencije u dogovoru s odgovornim zaposlenicima Korisnika. Izrada evidencije osobnih podataka obuhvaća:
  • identifikaciju i opis osobnih podataka,
  • lociranje podataka u pohrani i transferu,
  • analizu mjera zaštite podataka,
  • analizu prava pristupa osobnim podacima.
 • Procjena operativnog rizika vezanog uz zaštitu osobnih podataka se obavlja kroz sljedeće ključne korake:
  • identifikacija rizičnih događaja/scenarija,
  • analiza primijenjenih i planiranih kontrola zaštite,
  • utvrđivanje vjerojatnosti rizika kroz procjenu prijetnje i ranjivosti,
  • analiza utjecaja rizičnih događaja,
  • utvrđivanje rizika na osnovu vjerojatnosti i utjecaja.
 • Održavanje intervjua/radionica s bitnim dionicima projekta iz područja IT sigurnosti te radi utvrđivanja detaljne strukture IT resursa.
 • Vođenje radionica s ciljem prikupljanja informacija o IT sigurnosti i tehnologijama koje Društvo koristi u svrhe prikupljanja i obrade osobnih podataka, a vezano uz:
  • infrastrukturu i mrežu,
  • baze podataka,
  • aplikacije,
  • sučelja/prijenosi podataka između ključnih sustava.
 • Savjeti u vezi pregovaranja s ključnim dobavljačima IT rješenja koja bi mogla udovoljavati kriterijima Opće uredbe.
 • Izrada pravilnika za obradu osobnih podataka, sukladno Općoj uredbi u suradnji s odvjetničkim uredom.

GDPR Tehnička rješenja

Vormetric platforma za zaštitu podataka

Vormetric platforma za zaštitu podataka olakšava i povećava učinkovitost upravljanja zaštitom podataka kroz sve segmente organizacije.

Izgrađena kao skalabilno rješenje, platforma ima više rješenja za zaštitu podataka koji mogu biti implementirani pojedinačno ili u kombinaciji kako bi korisnicima isporučili sve potrebno za naprednu enkripciju, tokenizaciju i centralizirano upravljanje ključevima. Platforma omogućuje adresiranje sigurnosnih politika za zaštitu podataka, zahtijeva sukladnosti prema određenim regulativama i primjenu najbolje prakse te  štiteći i kontrolirajući pristupa bazama podataka, datotekama i skladištima podatka.

Ova skalabilna, fleksibilna i učinkovita platforma za zaštitu podataka priprema vašu organizaciju za buduće sigurnosne izazove i zahtjeve regulatora po kratkoročno i dugoročno najpovoljnijim ekonomskim uvjetima.

Vormetric platforma za zaštitu podataka osigurava zaštitu podataka u mirovanju te omogućava kriptiranje svega, svugdje.

Glavne značajke Vormetric platforme za zaštitu podataka:

 • Niži ukupni trošak vlasništva – najjednostavnije i cjenovno najprihvatljivije rješenje za zaštitu podataka. Platforma omogućuje brzo zaštitu podataka u cijeloj organizaciji na jedinstven i ponovljiv način. Umjesto korištenja mnoštva proizvoda u heterogenim i distribuiranim segmentima organizacije, možete uzeti dosljedan i centralizirani pristup koristeći platformu za zaštitu podataka.
 • Maksimiziranje učinkovitosti osoblje i resursa – s jednostavnim i fleksibilnim upravljanjem kroz intuitivno web sučelje, sučeljima za integraciju s aplikacijama (API), sučeljem naredbenog retka (CLI) i podrškom za konfiguriranje automatizacijskim alatima, zaštita podataka može biti brzo i dosljedno primijenjena, maksimizirajući učinkovitosti i produktivnost zaposlenika. Nadalje, ova platforma visokih performansi, omogućuje optimizirano korištenje virtualnih i fizičkih resursa poslužitelja, čime se smanjuje opterećenje na infrastrukturu.
 • Veća sigurnost podataka i usklađenost – premještanje sigurnosti u neposrednu blizinu podataka povećava učinkovitost jer se smanjuje mogućnost neovlaštenog pristupa podacima; uz jedinstven pristup za zaštitu osjetljivih podataka u cijeloj organizaciji, uključujući baze podataka, datoteke i velike podatkovne čvorove. Vormetric platforma uz čvrstu integraciju sa SIEM rješenjima dodatno ojačava zaštitu podataka.

Vormetric proizvodi

 • Vormetric Data Security Manager– Omogućava centralizirano upravljanje enkripcijskim ključevima i politikama za cijeli paket proizvoda dostupnih u Vormetric platformi. Dostupan je kao virtualni ili FIPS 140-2 certificirani uređaj
 • Vormetric Transparent Encryption– Sadrži agenta koji radi u sustavu koji je predmet zaštite kako bi se osigurale visoke performanse kriptiranja i kontrole pristupa datotekama, direktorijim, i diskovima. Omogućuje enkripciju  strukturiranih baza podataka i nestrukturiranih datoteka.
 • Vormetric Transparent Encryption Live Data Transformation Extension– Smanjuje planiranu nedostupnost podataka prilikom početnog kriptiranja podataka i osigurava neprimjetne buduće redovite izmjene enkripcijskih ključeva dodavanjem ovog modula prilikom implementacije Vormetric Transparent Encryption modula.
 • Vormetric Cloud Encryption Gateway– Osigurava zaštitu podataka i sukladnosti prilikom migracije podataka u Cloud okruženje poput Amazon S3 i Caringo kriptirajući podatke prije nego što napuste okruženje korisnika i bilježenjem svih pristupa podacima.
 • Vormetric Application Encryption– Pojednostavljuje proces kriptiranja podataka u postojećim aplikacijama. Smanjuje složenost za programere nudeći dokumentirane, standardizirane API-je koji se mogu koristiti za obavljanje kriptiranja i procesom upravljanja enkripcijskim ključevima.
 • Vormetric Key ManagementKoristi se za centralno upravljanje enkripcijskim ključevima za Vormetric proizvode, kao i mogućnosti za upravljanje ključevima za Oracle (TDE) i Microsoft SQL Server TDE, a djeluje i kao poslužitelj protokola za interoperabilnost upravljanja ključevima (eng. Key Management Interoperability Protocol – KMIP).
 • Vormetric Security Intelligence Logs – Donosi precizne zapise koji pružaju detaljnu evidenciju aktivnosti pristupa datotekama. Integracija sa SIEM sustava je vrlo jednostavna, koristeći Vormetric kontrolnu ploču koja se stavlja na raspolaganje od strane većine glavnih SIEM dobavljača. Ta unaprijed integrirana rješenja pojednostaviti će izvještavanje o sukladnosti i ubrzati otkrivanje prijetnji kroz dubinske analize i upozorenja.

GDPR konzultacije i rješenja

Industrije

Provjerite ALFATEC Group rješenja prema različitim industrijama.
Sva prava pridržana | ALFATEC Group 2019 | Politika privatnosti
Vrh
Kontakt