Skladišta podataka/poslovna inteligencija

U doba brzih promjena ključno je gotovo svakodnevno donositi odluke od velike važnosti.

U doba brzih promjena, izuzetno je važno pravovremeno reagirati na svaku novu situaciju, bilo da su je izazvali unutarnji ili vanjski faktori. Odgovorne osobe moraju gotovo svakodnevno donositi odluke od velike važnosti. Za donošenje takvih odluka potrebne su relevantne informacije – pregledna i lako razumljiva izvješća, temeljena na analizi provjerenih i integriranih podataka, koja mogu obuhvatiti jedan dulji period njihovog nastajanja. Takve podatke gotovo je nemoguće dobiti iz standardnih informatičkih sustava koji su podrška redovnom poslovanju.

Većina poslovnih aplikacija poput ERP sustava, CRM- a ili specijaliziranih aplikacija za podršku pojedinim poslovnim procesima, koje na više ili manje zadovoljavajući način obavljaju svoju funkciju u informacijskom sustavu neke organizacije, ne mogu u potpunosti zadovoljiti potrebe različitih razina odlučivanja. Problem leži u činjenici da se aplikativnim rješenjima rješavaju problemi praćenja pojedinih poslovnih procesa te su ona najčešće prvenstveno orijentirana unosu podataka, dok je izvještajno-analitički segment pokriven najčešće u onoj mjeri koja  zadovoljava najnužnije potrebe za izvješćima.

Kako bi se poslovnim korisnicima i menadžmentu kompanije u svakom trenutku osigurao uvid u sve ključne informacije koje zahtijeva njihova poslovna funkcija, u formi kako to sami žele, sustavi skladišta podataka i poslovne inteligencije postaju neophodni. Njihova namjena orijentirana je:

 • dohvatu podataka iz svih potrebnih izvora podataka,
 • integraciji podataka na jednom centralnom mjestu – skladištu podataka,
 • podatkovnoj analizi od strane poslovnih korisnika,
 • distribuciji znanja dobivenog analizama.
Arhitektura sustava skladišta podataka i poslovne inteligencije
Prednosti sustava

Neke od prednosti takvih sustava su:

 • pravovremenost informacija koje omogućavaju kvalitetnije donošenje odluka u svakom trenutku;
 • integracija svih potrebnih internih i eksternih izvora podataka, kao npr. ERP sustav, specijalizirane poslovne aplikacije, Excel, nestrukturirani podaci s Interneta, itd.;
 • potpuno rasterećenje postojećih sustava (ERP sustava i ostalih aplikacija) zahtjevnim upitima od strane izvještajnog sustava;
 • brza dostupnost svih potrebnih informacija i podataka;
 • samostalnost poslovnih korisnika u izradi izvješća, analiza i kontrolnih ploča (dashboard);
 • spajanje podataka iz različitih izvora u istom izvještaju;
 • brzi dolazak do odgovora na poslovna pitanja (ad hoc analitika);
 • usporedbe povijesnih podataka u vremenskoj dimenziji;
 • praćenje ključnih indikatora performansi (KPI);
 • predefinirana izvješća – gotova izvješća koja se ne moraju ručno dorađivati uz primjenu „upozorivača“ vezanih za odstupanja od prosjeka ili plana;
 • konsolidacija podataka;
 • kvaliteta podataka.

 

ALFATEC Group se izgradnjom skladišta podataka i sustava poslovne inteligencije bavi od 1999. godine, i prva smo tvrtka koja se tim područjem počela baviti na području Hrvatske i Adriatic regije. Danas iza sebe imamo više od 70 uspješnih projekata (niti jedan neuspješan!) u raznim industrijama poput: banaka, telekoma, mirovinskih fondova, maloprodaje, veleprodaje, distribucije, hotelijerstva, proizvodnje, duhanske industrije, državne uprave itd. Naš tim stručnjaka, poslovna ekspertiza koju posjedujemo, uspješnost projekata i zadovoljstvo naših korisnika daju nam za pravo da kažemo da je ALFATEC Group vodeća kompanija na području Hrvatske i Adriatic regije u segmentu implementacije sustava skladišta podataka i poslovne inteligencije.

S obzirom na dugogodišnju ekspertizu naše kompanije u implementacijama skladišta podataka i sustava poslovne inteligencije u raznim industrijama, tijekom vremena razvili smo i gotove modele skladišta podatka što našim postojećim i budućim korisnicima osigurava implementaciju u skladu s najboljim industrijskim praksama. Izgradnji modela skladišta podataka, koji su ujedno i ključ analitičke moći sustava, pružamo veliku pozornost  pa se zadovoljstvo naših korisnika i uspješnost naših projekata svakako krije i u ovoj činjenici.

Gotovi podatkovni modeli skladišta podataka
 • Industrijski modeli skladišta podataka
 • Modeli skladišta podataka za pojedine poslovne cjeline

Industrije

Provjerite ALFATEC Group rješenja prema različitim industrijama.
Sva prava pridržana | ALFATEC Group 2019 | Politika privatnosti
Vrh
Kontakt